• Deniz Mistepe

Her Şey Tasarımdır


Günlük yaşama dair problemler genellikle iyi tasarlanmamış veya kurgulanmamış süreçlerin sonuçlarıdır. Hayatı zorlaştırmak istiyorsanız, bağlantılı süreçleri ruhsuzlaştırarak işe başlayabilirsiniz. Kesin ve net sonuç alma olasılığınız oldukça yüksektir.

Bu kadar basit mi? Evet.

Problemlere bir şeyi beğenmek ya da beğenmemek şeklinde yaklaşmak sağlıklı bir analiz yöntemi değildir. Estetik ile işlevsellik arasında olmazsa olmaz bir bağlantı kurmak durumundayız. Tabi şehirdeki heykeller değil kastım. Bir şehir objesinin sanat olması aynı zamanda tasarım olmasından kaynaklanır. Fakat her tasarıma sanat dememiz söz konusu değildir. Sanatçının iyi tasarım kaygısı olmaması anlaşılabilir bir husustur ve sonuç üzerinde hayati etkileri olmayabilir. Tasarımcının sanatsal estetikten uzak olması ise olumsuz neticelenecek bir sürecin başlangıcıdır.

İyi tasarım ve sadelik (simplicity) arasındaki olmazsa olmaz ilişki ile tasarıma dayalı günlük problemler ve karmaşa arasında doğrudan bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle süreç içerisinde eliminasyon hayati öneme sahiptir. Fazlalıklardan kurtulmak veya atılabilecek her detayı atmak şeklinde de tanımlanabilecek bu kural aslında hayatın her alanını ilgilendiren kilit fonksiyonlardan biridir. Karmaşayı yok etmek durumundayız. Telefonunuzun işletim sisteminden, evinizin dekorasyonuna, kıyafetlerinizin kombinasyonundan, şirketinizin yönetim anlayışına kadar hemen her alanda buna mecburuz.

Basitleştirin!

Projenin, konunun ya da problemin kapsamına ve çapına bakmadan tasarımı birinci plana almak çözüm yolunda atılacak önemli bir adımdır. Tasarımın görselliği kadar işlevselliği de değer üretiminde önemli role sahiptir.

Örneğin; müşterilerinizi doğrudan ilgilendiren formları yeniden tasarlayarak işe başlayabilirsiniz. Hangi maddeyi bu formdan çıkarabilirim sorusu yeniden yapılandırma için yeterlidir. Sonuç, size ve çalışanlarınıza zaman kazandıracaktır. Müşteri memnuniyetiniz artacaktır. Evrak karmaşasında, arşivlemede ciddi iyileştirmelere sebep olacaktır. Ve satışlara, dolayısı ile karlılığa direk etki edecektir. İçerikte yapılan iyileştirme, daha az renk, grafik, efekt kullanımı ve daha sade yazı tipleri ile desteklenmelidir. Bu şekilde oldukça önemli olan görüntü ve içerik bütünlüğünü de sağlamış olursunuz.

Soru ve yaklaşımlar artırılabilir. Makine üreticisi iseniz gereksiz fonksiyon, düğme ve parçalardan kurtulmanız ürünün cazibesini artıracak, maliyetleri düşürecektir. Cep telefonlarında tuşların tamamen ortadan kaldırılması iyi bir örnek aynı zamanda devrim niteliğinde bir inovasyondur (olumlu yönde yenileme).

Evinizdeki, ofisinizdeki, hatta sokağınızdaki fazla ve kullanılmayan şeyleri geri dönüştürmek veya ihtiyacı olanlara vermek, hatta satmak ta bir tür düzenleme ve tasarımdır. Düzenli çevre, daha verimli yaşam alanı olarak hayatınıza yansır.

Aydınlatma mimari tasarımın en önemli unsurlarından biridir. Yanlış aydınlatılmış ofislerde verimlilik yüzde seksenlere kadar düşebilir. Aynı negatif etkiler okullarda, evlerde ve sokaklarda da söz konusudur. Beyaz floresan veya tasarruflu ampullerle aydınlatılmış mekânlar insanlarda huzursuzluk, sinir ve yorgunluk gibi faktörleri tetikler. Abajur kullanımı veya ışığı duvardan yansıtan tarz (indirect) aydınlatmalar ile sarı (softone) tondaki ampuller şiddetli negatif etkiyi ortadan kaldıracaktır. Yapılan işlem basit, etkileri ise oldukça yüksektir.

Tasarım, mekânları, ürünleri, iş süreçlerini, planlamayı, projelendirmeyi, estetik yaklaşımları, detayları ilgilendiren, hayatın olmazsa olmaz bileşenidir.

Richard Farson her şey tasarımdır der ve yerden göğe kadar haklıdır.

Buna şu eklemeyi yapabiliriz: Her şey tasarımdır ve tasarım her şeydir.

...

#İnovasyon #Tasarım #Yönetim #Mimari

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now